IMG_9164

Take Tolosa puso en serios apuros a Pas Piélagos.