IMG_9026

Take Tolosa puso en serios apuros a Pas Piélagos.